فروش پیانو در کاشان

فروش پیانو در کاشان پیانو کریستوفوری کریسفوری آغاز پیانو است، اگرچه قبلا سازهای صفحه کلید زیادی وجود داشت. بارتولومئو کریستوفوری، فلورانس، ایتالیا، 1722 دو ساز کریستوفوری از سال 1722 زنده مانده اند: این پیانو که هم اکنون در رم است و یک تارپیس در لایپزیگ. هر دو دارای قطب نمای چهار اکتاوی هستند که رشته… ادامه خواندن فروش پیانو در کاشان