برچسب: مرکز فروش پیانو در زنجان

  • فروش پیانو در زنجان

    فروش پیانو در زنجان صدای پیانو از نواختن رشته ای که تحت کشش با نوعی چکش نگه داشته می شود ناشی می شود. مونتاژ رشته و تخته صدا برای سال ها قبل از کار کریستوفوری وجود داشته است، اما کریستوفوری موفق شد مکانیزم موثری را ایجاد کند که فشار رو به پایین را فشار می […]