فروش پیانو تبریز

فروش پیانو تبریز در قرن نوزدهم، پیانوی یک خانواده همان نقشی را بازی کرد که رادیو یا گرامافون در قرن بیستم بازی می کرد. وقتی خانواده ای از قرن نوزدهم می خواستند قطعه موسیقی یا سمفونی تازه منتشر شده ای را بشنوند. با نواختن نسخه ساده شده روی پیانو توسط یکی از اعضای خانواده می… ادامه خواندن فروش پیانو تبریز