فروش پیانو اراک

فروش پیانو اراک خم شدن لبه پرونده یک روش خم شدن رینگ توسط استین وی هنوز مورد استفاده قرار می گیرد و اولین مرحله در مونتاژ پیانوی بزرگ است. لایه های چوب افرا با الیاف بلند بهم چسبیده و در یک پرس فلزی خم می شوند تا یک لبه مداوم ایجاد کنند. لبه داخلی و… ادامه خواندن فروش پیانو اراک