فروش گیتار

فروش گیتار فروش گیتار گیتار آکوستیک معمولا پلی بر روی زین و زین دارد. سیم‌ها از پل که معمولا به صورت گیره نگه‌داشته می‌شود سرچشمه می‌گیرند. سپس سیم‌ها شروع به عبور می‌کنند. زین، تکه بزرگی از مواد منفجره‌ای که به پهلوی آن چسبیده بود. زین می‌تواند از بسیاری ساخته شود. مواد، اما معمول‌ترین آن‌ها یا… ادامه خواندن فروش گیتار