فروش گیتار در اهواز

فروش گیتار در اهواز داستان های متفاوتی در مورد تاریخچه وجود گیتار وجود دارد. دسته‌ای بر این عقیده‌اند که گیتار از ایران سرچشمه گرفته‌است. عده‌ای نیز بر این نظرند که آن از سیتارای یونانی-آشوری که به وسیله رومی‌ها به اسپانیا آورده شده گرفته شده‌است. اکثر گیتارهای امروزی هنوز با استفاده از تورس اسپانیایی یا فن… ادامه خواندن فروش گیتار در اهواز