فروش پیانو در زنجان

فروش پیانو در زنجان صدای پیانو از نواختن رشته ای که تحت کشش با نوعی چکش نگه داشته می شود ناشی می شود. مونتاژ رشته و تخته صدا برای سال ها قبل از کار کریستوفوری وجود داشته است، اما کریستوفوری موفق شد مکانیزم موثری را ایجاد کند که فشار رو به پایین را فشار می… ادامه خواندن فروش پیانو در زنجان