فروش پیانو در خرم آباد

فروش پیانو در خرم آباد یک کمان ویولن و تار برای پیانو شامل سه چوب چوبی است که بهم متصل شده اند. ضخامت های جلو و عقب کاملاً برابر و لایه مرکزی از ضخامت بیشتر از ضخامت ضخامت های جلو و عقب است. لایه مرکزی شامل تعداد زیادی تخته کشیده است. هر کدام دارای انحنای… ادامه خواندن فروش پیانو در خرم آباد