فروش گیتار در زنجان

فروش گیتار در زنجان گیتار نتیجه تحول لوت در اروپا می باشد. که دارای شش سیم می باشد که جز سازهای زهی است که با مضراب یا انگشت نواخته می شود.در زمان های قدیم به گیتار کیتارا یا قیتارا گفته میشد که گیتار برگرفته از این دو اسم می باشد. خرید گیتار در زنجان روایت… ادامه خواندن فروش گیتار در زنجان