فروش گیتار در بندرانزلی

فروش گیتار در بندرانزلی گردن فرهای یک گیتار، تخته فرت، تیونرها، سرشانه و میله خرپا، که همه به یک کشوی بلند چوبی متصل شده اند، در مجموع گردن آن را تشکیل می دهند. چوبی که برای ساخت تخته فرت استفاده می شود معمولاً با چوب بقیه گردن متفاوت است. تنش خمشی روی گردن قابل توجه… ادامه خواندن فروش گیتار در بندرانزلی