پیانو دیجیتال

پیانو دیجیتال                 پیانو دیجیتال قبل تر از پیانو سازی وجود داشت به نام هارپسیکوردفردی که هارپسیکورد ساز بود تلاش برای ارتقاع هارپیسکورد میکرد که پیانو را اختراع کرد تفاوت این دو در صدای ساز است .     خرید پیانو دیجیتال   دو دسته پیانو وجود دارد… ادامه خواندن پیانو دیجیتال